Trajánův sloup

31925_0bae52
Trajánův sloup

Volné pokračování filmu Dákové, který líčí osudy národa Dáku po smrti krále Decebala a postupující kolonizaci dobyté země armádou Říma císaře Marca Ulpia Traiana. Po pádu Dácké pevnosti Sermisegetu se uchýlila zbylá část Dáků do Karpat pod velením Decebalova pobočníka Gerula, který tady postaví nové sídlo. Zde připravují pomstu Římu. Zatímco na hranicích Dacie Římané budují opevnění proti vpádu barbarů, zamiluje se mladý římský voják a aristokrat Sabius do dácké krasavice Zia. Jejich lásku tvrdě trestá družina Gerulových mužů, který Ziu oslepí. Velitel Tiberius si bere za manželku mladou vdovu po králi Decebalovi, která posléze sehraje významnou diplomatickou roli při vztazích a sbližovaní mezi Dáky a Římany. Její zásluhou se vytvoří bohaté a kulturní centrum severní části Římského impéria. Útok barbarů je na spadnutí a Řím si uvědomuje, že lze jen společně s Dáky zabránit hrozbě útoků barbarů ze severu. Mladý bojovník Gerula se připravuje také na střet s Římem a hledá spojence u krutých barbarů…(tahit)

Trajánův sloup ke stažení
1 - Propadák2 - Nic moc3 - Dobré4 - Vynikající5 - Nejlepší
Buď první, kdo ohodnotí tento film
Loading...Loading...

Napsat komentář